-Συσκευαστικές Μηχανές Γιαούρτης.

-Filling Sealing and After Packing Yoghurt Machines.