ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ