Μηχανή Γεμίσματος Άλμης και σφράγισης καπακιών σε 4 είδη διαφορετικών τάπερ.

Περιλαμβάνει και αυτόματους τροφοδότες τάπερ στην  αρχή της μεταφορικής ταινίας εισαγωγής.