Εφαρμογές Pick 'n' Place με 

Ρομποτικούς Μηχανισμούς 6 αξόνων.