ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟ ΦΙΛΜ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ.