-Συσκευαστικές Μηχανές Γιαούρτιού.

-Filling Sealing and After Packing Yoghurt Machines.