Ευθύγραμμη Μηχανή Συγκόλλησης Φιλμ με προσθήκη 

Τροποποιημένης ατμόσφαιρας καθώς και Τοποθέτηση Καπακιού.