Ευθύγραμμη Γεμιστική Μηχανή 4 Σειρών για Γιαούρτι-Κρέμα-Ρυζόγαλο .

1)Λήψη Κυπέλου

2)Ανίχνευση έλλειψης ή διπλού κυπέλου

3)Αποστείρωση κυπέλου με λάμπες UVC.

4)Πλήρωση κυπέλου.

5)Τοποθέτηση και αποστείρωση φύλλου αλουμινίου με λάμπες UV.

6)Ανίχνευση έλλειψης φύλλου αλουμινίου.

7)Συγκόλληση φύλλου αλουμινίου.

8)Τοποθέτηση ημερομηνίας.

9)Έξοδος κυπέλου σε ταινία μεταφοράς.