Φουσκωτική Servo Κινούμενη Μηχανή Pet Φιαλών.

  • Servo Κίνηση στην διευθέτηση των preform.
  • Servo Κίνηση στην αλυσίδα μεταφοράς.
  • Servo Κίνηση στην κίνηση των καλουπιών.