Μηχανή εγκιβωτισμού φιαλών σε carton box.

  • Εισαγωγή και διαμόρφωση carton box.
  • Τοποθέτηση Φιάλης σε carton box.
  • Σφράγιση και εξαγωγή carton box.